LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
MẪU LY GIẤY 10

MẪU LY GIẤY 10

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
TÔ GIẤY 12 OZ

TÔ GIẤY 12 OZ

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
TÔ GIẤY 16 OZ

TÔ GIẤY 16 OZ

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
TÔ GIẤY 22 OZ

TÔ GIẤY 22 OZ

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
TÔ GIẤY 8 OZ

TÔ GIẤY 8 OZ

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
ỐNG HÚT GIẤY

ỐNG HÚT GIẤY

 • Chất liệu : Ống hút giấy
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 
;