LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

LY GIẤY 16 OZ - 450 Ml

 • Chất liệu : Giấy PE 1/2 mặt
 • Số lượng : trên 5000
 • Quy cách : đáy 20, cao 16, Miệng 89
 • Độ dày : 240 gsm
;
MẪU LY GIẤY 3

MẪU LY GIẤY 3

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 240 gsm
;
MẪY LY GIẤY 5

MẪY LY GIẤY 5

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 7

MẪU LY GIẤY 7

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 8

MẪU LY GIẤY 8

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 9

MẪU LY GIẤY 9

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;
MẪU LY GIẤY 10

MẪU LY GIẤY 10

 • Chất liệu : Nhựa
 • Số lượng : trên 1000
 • Quy cách : đáy cao
 • Độ dày : 1MM
;